E-Učenje

Bit će izrađeni e-kolegiji na engleskom jeziku za novi studijski program. Cilj razvoja e-učenja odnosno e-kolegija jest da omogući pohađanje specijalističkog diplomskog (master) programa studentima iz cijelog svijeta prevladavajući barijeru udaljenosti. Živimo u dobu korištenja tehnologija koje nam omogućavaju brojne mogućnosti. Udaljenost više nije barijera za studiranje na drugom kraju svijeta.

Primjer budućeg e-učenja možete vidjeti OVDJE.