O projektu

Cilj projekta je razviti novi specijalistički diplomski stručni studij Optometrija na
engleskom jeziku.

Veleučilište Velika Gorica kao nositelj projekta i Učilište Ambitio kao partner razvit će novi Specijalistički diplomski stručni studij optometrije na engleskom jeziku.

Razvojem kurikuluma novog studija koji će se u potpunosti izvoditi na engleskom jeziku, Veleučilište Velika Gorica će doprinijeti internacionalizaciji hrvatskog visokog obrazovanja i potaknuti rast stope dolazne mobilnosti studenata.

Prva ciljna skupina – nastavnici će proći edukaciju o metodama poučavanja usmjerenim na ishode učenja koji studente stavljaju u centar obrazovnog procesa, edukaciju o pripremi scenarija za izradu lekcija e-učenja i dvomjesečni tečaj engleskog jezika te time osuvremeniti vlastite postojeće nastavničke kompetencije, čime će se ujedno unaprijediti ljudski potencijali i ojačati institucionalni kapaciteti Veleučilišta.

Druga ciljna skupina – studenti stručnog studija očne optike bit će uključeni u postupak evaluacije sustava za e-učenje na engleskom jeziku. Time će se ojačati njihove kompetencije u području digitalne i jezične pismenosti te će ih se potaknuti na snažniju uporabu modernih i inovativnih načina učenja temeljenih na IK tehnologiji i pomoći im u prevladavanju bojazni od upisa i pohađanja studija na engleskom jeziku. Time će se povećati njihove kompetencije u području mobilnosti, što je ujedno i dugoročan utjecaj projekta na ovu ciljnu skupinu.

Nastavno osoblje i studenti Veleučilišta Velika Gorica

Projektom će upravljati projektni tim od 6 članova: voditelj projekta, pomoćnik voditelja projekta i voditelj studijskog programa iz Veleučilišta Velika Gorica te stručni voditelj obrazovanja, administrator računalnih sustava i administrator projekta iz Učilišta Ambitio.

Održivost rezultata projekta može se sagledati kroz više aspekata, a to su: povećanje konkurentnosti Veleučilišta na europskom prostoru visokog obrazovanja, unaprjeđenje kompetencija nastavnika za izvođenje studijskog programa u području optometrije uz korištenje inovativnih didaktičkih materijala prilagođenih individualnom pristupu studentu, osposobljeni nastavnici za izvođenje nastave na engleskom jeziku, ostvareni preduvjeti za pohađanje studija od strane osoba iz udaljenih zemalja što je ključno za današnje pozicioniranje visokog učilišta među suvremene obrazovne ustanove te stvoreni novi studijski programi koji će omogućiti budućim studentima stjecanje kompetencija pomoću kojih će utjecati na kvalitetniju prevenciju bolesti oka.

Kurikulum, izrađen kroz ovaj projekt, bit će javno dobro i dostupan svim zainteresiranim subjektima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini. Javna dostupnost rezultata projekta omogućit će njihovo multipliciranje i primjenu kao modela u drugim visokoobrazovnim institucijama.

Financijska održivost rezultata projekta i aktivnosti osigurat će plaćanje školarine od strane studenata. Veleučilište u RH može svojim cijenama školarine konkurirati nižom cijenom u usporedbi s drugim visokim učilištima u Europi koja nude slične programe.

Mjere kojima će se postići održivost projekta:

  1. Ishoditi verifikaciju MZO za novi specijalistički diplomski stručni studij optometrije,
  2. Novi studij implementirati u redovnu obrazovnu ponudu Veleučilišta,
  3. Ugovoriti dugoročnu suradnju s očnim klinikama koje omogućavaju provedbu praktične
    nastave,
  4. Osigurati transfer znanja prema drugim obrazovnim ustanovama,
  5. Osigurati javnu dostupnost kurikuluma razvijenog kroz projekt.