Partneri

Nositelj projekta

Veleučilište Velika Gorica je visokoobrazovna ustanova koja provodi pet stručnih i tri diplomska specijalistička stručna studija čiji se nastavni programi realiziraju uz pomoć suvremenih tehnologija koje se konstantno nadopunjavaju, obnavljaju te omogućavaju svojim polaznicima lakši prijenos znanja koje će im, izlaskom na tržište rada, osigurati zapošljavanje i napredovanje u poslu, odnosno egzistenciju u nekoj od današnjih suvremenih organizacija. Cilj Veleučilišta Velika Gorica jest da se obrazovanjem studenata u specifičnim područjima struke doprinese općem razvoju sustava obrazovanja te time osigura dovoljna količina i kvaliteta visokoobrazovanog kadra. Potrebu za obrazovanjem određenih kadrova pokazuje konstantna analiza tržišta ljudskih potencijala gdje je ustanovljen nedostatak stručnjaka pojedinih struka zbog čega se na Veleučilištu Velika Gorica provode studiji koji se pojavljuju po prvi puta u obrazovnom procesu ne samo u Hrvatskoj već i u svijetu. Upravo zbog drukčijeg pristupa obrazovanju svojih studenata te stvaranja novih vrijednosti za potrebe gospodarstva, Veleučilište Velika Gorica svrstalo se među prve tri visokoškolske ustanove takvog tipa u Hrvatskoj po broju upisanih studenata.

Trenutno je na Veleučilištu Velika Gorica upisano oko 1500 redovnih i izvanrednih studenata.
Stručni studiji:

 • Održavanje računalnih sustava
 • Održavanje motornih vozila
 • Održavanje zrakoplova
 • Upravljanje u kriznim uvjetima
 • Očna optika

Specijalistički diplomski stručni studiji:

 • Krizni menadžment
 • Informacijski sustavi
 • Upravljanje logističkim sustavima i procesima

 

Partner projekta

Učilište Ambitio je ustanova za obrazovanje odraslih osnovana 2011. godine s ciljem provođenja jedinstvenih programa obrazovanja odraslih, odobrenih i priznatih u zemljama Europske unije, koji polaznicima omogućavaju lakše zapošljavanje i čvrsto pozicioniranje na tržištu rada te im daju podršku u njihovom profesionalnom razvoju kroz kontinuirano usavršavanje. Učilište praćenjempotreba potencijalnih poslodavaca razvija obrazovne programe s dodatnom vrijednošću kojima se postavljaju novi standardi i povećava kvaliteta obrazovanja, čime se ujedno postavljaju i novi kriteriji pri zapošljavanju.

Misija Učilišta je stvarati nove vrijednosti u području ljudskih potencijala, obrazovanjem i usavršavanjem osoba u deficitarnim područjima struke te u interakciji s tržištem rada. Vizija Učilišta je biti renomirana obrazovna ustanova koja provodi obrazovanje na visokom stupnju kvalitete i u djelatnostima u kojima su potrebna specifična znanja.

Učilište ima 6 stalno zaposlenih djelatnika i više od 40 nastavnika – vanjskih stručnjaka s višegodišnjim profesionalnim iskustvom u relevantnim područjima te provodi formalne programe obrazovanja odraslih u području zdravstva i turizma, kao što su:

 • programi usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice, poslove u palijativnoj skrbi i
  poslove voditelja/ice zdravstvenog turizma,
 • program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice s palijativnim pristupom i
 • program stjecanja srednje stručne spreme/prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a
  asistent/ica.