Novosti

Veleučilište Velika Gorica na sajmu Silmo Paris

Veleučilište Velika Gorica sudjelovalo je na sajmu Silmo 2019 od 27. do 30. rujna u Parizu. Silmo Paris je međunarodni sajam koji okuplja više od 37 000 posjetitelja iz cijelog svijeta sa preko 900 izlagača iz područja optike. Na sajmu je Veleučilište predstavilo i promoviralo novi master studij optometrije na engleskom jeziku koji se razvija…

Opširnije

Projektni tim održao 5. sastanak

Članovi projektnog tima sastali su se danas na Veleučilištu Velika Gorica kako bi raspravili o stanju provedbe projekta. U skladu sa dogovorom na prošlom sastanku, održan je konstruktivni sastanak stručne radne skupine u suradnji s predstavnicom iz poduzeća Cognita d.o.o. koje je zaduženo za izradu SCO-ova (Sharable Content Object) na engleskom jeziku u svrhu izrade…

Opširnije

Održan 5. sastanak stručne radne skupine

Danas je na Veleučilištu Velika Gorica održan 5. sastanak stručne radne skupine za izradu standarda zanimanja, kurikuluma, didaktičkih materijala i scenarija za e-učenje. Sastanku je prisustvovala i predstavnica poduzeća Cognita d.o.o. Renata Takač Pejnović koja je pojasnila tehničke okvire e-učenja i naglasila razlike između e-učenja i klasičnog predavanja u učionici koje moraju biti uzete u…

Opširnije

Održan 4. sastanak projektnog tima

Danas je na Veleučilištu Velika Gorica održan 4. sastanak projektnog tima. Ustanovljeno je da su članovi stručne radne skupine izradili kurikulum novog specijalističkog studija optometrije na engleskome jeziku te da je uspješno provedena javna nabava za izradu SCO-ova (Sharable Content Object) na engleskom jeziku u svrhu izrade i razvoja sustava e-učenja novog studijskog programa. Odbor…

Opširnije

Održana podjela diploma iz engleskog jezika

Na Veleučilištu je danas održana podjela diploma polaznicima tečaja engleskog jezika u okviru ESF projekta „Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry“. Nakon 70 nastavnih sati, dvadeset i troje polaznika uspješno je prošlo završni test, koji se sastojao od pismenog i usmenog dijela, i dobilo svjedodžbu. Nastava je započela 5….

Opširnije

Održan četvrti sastanak stručne radne skupine

Na Veleučilištu Velika Gorica danas je održan 4. sastanak stručne radne skupine. Članovi stručne radne skupine za izradu standarda zanimanja, kurikuluma, didaktičkih materijala i scenarija za e-učenje u projektu Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry sastali su se radi konačnog dogovora oko kurikuluma za specijalistički diplomski stručni studij optometrije…

Opširnije

Veleučilište Velika Gorica na sajmu Bulmedica

Veleučilište Velika Gorica sudjelovalo je na sajmu Bulmedica, održanom od 15. do 17. svibnja 2019. u Sofiji, Bugarska. Na sajmu su, voditelj projekta i pomoćnica voditelja, predstavili novi Specijalistički diplomski stručni studij optometrije koji će se izvoditi na engleskom jeziku, a čiji je početak planiran akademske godine 2020/2021. Na sajmu su nas posjetili i studenti…

Opširnije