Održan 6. sastanak projektnog tima

Članovi projektnog tima sastali su se danas na Veleučilištu Velika Gorica kako bi raspravili o stanju provedbe projekta. Ustanovljeno je da je izrada scenarija za e-učenje pred završetkom i da je započela izrada SCORM-ova. Voditelj projekta i pomoćnica sudjelovali su na sajmu Silmo u Parizu od 27. do 30. rujna 2019. gdje su uspješno promovirali i predstavili novi studijski program optometrije na engleskom jeziku. Predstojeće aktivnosti uključuju pripreme za nastup na sajmovima OPTI – München i Informativa – Ljubljana u siječnju 2020. godine kao i nastavak izrade nastavnih sadržaja za e – učenje. Na sastanku je zaključeno da su sve dosad relizirane aktivnosti projekta uspješno provedene i da se projekt odvija u skladu s predviđenom dinamikom te je dogovoren sljedeći sastanak projektnog tima u idućem izvještajnom razdoblju.