Održan 7. sastanak projektnog tima

Danas je na Veleučilištu Velika Gorica održan sastanak projektnog tima. Članovi tima sastali su se kako bi raspravili o stanju provedbe projekta te su ustanovili da je izrada e-učenja pred završetkom. Voditelj projekta i pomoćnica sudjelovali su na sajmovima Opti u Münchenu, od 10 do 12. siječnja, i Informativa u Ljubljani, od 24. do 25. siječnja, na kojima su uspješno promovirali i predstavili novi studijski program optometrije na engleskom jeziku. Predstojeće aktivnosti uključuju nastup na sajmovima u ožujku 2020. godine u Novom Sadu, Beogradu i Brnu, a u planu je i provedba testiranja i evaluacije sustava za e-učenje koju će se provesti s 15 nastavnika i 30 studenata, a čiju će pripremu i analizu izraditi evaluator Marko Toth. Na sastanku je zaključeno da su sve dosad relizirane aktivnosti projekta uspješno provedene i da se projekt odvija u skladu s predviđenom dinamikom te je dogovoren sljedeći sastanak projektnog tima u travnju, neposredno nakon Završne konferencije projekta.