Održan četvrti sastanak stručne radne skupine

Na Veleučilištu Velika Gorica danas je održan 4. sastanak stručne radne skupine. Članovi stručne radne skupine za izradu standarda zanimanja, kurikuluma, didaktičkih materijala i scenarija za e-učenje u projektu Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry sastali su se radi konačnog dogovora oko kurikuluma za specijalistički diplomski stručni studij optometrije koji će se izvoditi na engleskome jeziku. U skladu s dogovorom s prošlog sastanka, članovi stručne radne skupine i vanjski članovi radili su na kurikulumu u manjim skupinama te su se usuglasili oko naziva i sadržaja kolegija. Sljedeći zadatak stručne radne skupine jest izrada didaktičkih materijala na engleskome jeziku. S obzirom na to da je postupak javne nabave uspješno proveden i da je potpisan ugovor s poduzećem Cognita d.o.o., dogovorena je suradnja s dizajnerima e-platforme da bi se uspješno izradio dio kurikuluma predviđen za e-učenje.