Održan drugi sastanak stručne radne skupine

Danas je u prostorima Veleučilišta Velika Gorica održan drugi sastanak stručne radne skupine. Na sastanku su predstavljeni sažeci analize rezultata ključnih poslova iz ankete poslodavaca te su objašnjeni principi rada stručne radne skupine na razvoju kurikuluma. Dogovoreno je da će se stručna radna skupina kontinuirano sastajati tijekom provedbe projekta i definirani su sljedeći okvirni rokovi za provedbu ostalih aktivnosti.