Održan prvi sastanak članova projektnog tima

Prvi sastanak članova projektnog tima održan je danas u prostorima Veleučilišta Velika Gorica. Na sastanku je predstavljen nacrt dinamike odvijanja glavnih projektnih aktivnosti. Razgovaralo se i o pripremnim aktivnostima za izradu kurikuluma i nastavnog sadržaja novog studija kao i analizi potreba na tržištu rada. Dogovoreno je da će se projektni tim sastajati prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca te da će između sastanaka komunicirati putem e-pošte, SMS-a i telefona.