Održan treći sastanak stručne radne skupine

Na Veleučilištu Velika Gorica održan je 3. sastanak stručne radne skupine u okviru projekta „Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry“ na kojem su članovi analizirali provedene i dogovorili predstojeće aktivnosti radne skupine. Jedna od ključnih tema na sastanku bila je revizija dosad odrađenih aktivnosti na izradi kurikuluma novog studija. Dogovoreno je da će se stručna radna skupina sastajati kontinuirano radi koordinacije i izvještaja o radu.