Priopćenje za medije o uspješno dovršenim projektnim aktivnostima

S obzirom na to da su projektne aktivnosti projekta Specijalistički diplomski stručni studij optometrije pred samim završetkom, projektni tim planirao je održati završnu tiskovnu konferenciju na kojoj bi se predstavili rezultati projekta. Međutim, zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 voditelj i pomoćnik voditelja projekta nisu u mogućnosti održati završnu tiskovnu konferenciju. Umjesto završne tiskovne konferencije izrađeno je priopćenje za medije koje u nastavku prenosimo u cijelosti:

Velika Gorica, 27. studenog 2020. godine

Poštovani,

Projekt „Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist graduate professional study in optometry“ koji Veleučilište Velika Gorica provodi u partnerstvu s Učilištem Ambitio od 12. listopada 2018. nalazi se pred samim završetkom. Završetak projekta ukupne vrijednosti 1.795.570,23 kn, financiran u stopostotnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda,  inicijalno je bio predviđen 12. travnja 2020., no zbog pandemije bolesti COVID-19 projekt se morao produžiti za 8 mjeseci. Projektne aktivnosti su se unatoč pandemiji uspješno održale u produljenom roku od 26 mjeseci te je službeni završetak projekta 12. prosinca 2020. godine.

Glavni cilj projekta bio je razviti novi specijalistički diplomski stručni studij Optometrije na engleskom jeziku. Razvijen je kurikulum novog studija na temelju provedene analize tržišta te je javno objavljen na internetskoj stranici projekta da bi bio dostupan svim zainteresiranima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini. Prema izrađenom kurikulumu uspostavljeno je e-učenje novog studijskog programa na engleskom jeziku. Za potrebe razvijanja e-učenja na platformi Veleučilišta Velika Gorica Gaudeamus provedena je javna nabava za izradu SCO-ova (Sharable Content Object) na engleskom jeziku te je sklopljen ugovor s izvođačem. Stručna radna skupina u suradnji s izvođačem izradila je didaktične materijale za e-učenje koji su implementirani na platformu e-učenja. Izrađeno e-učenje novog studijskog programa na engleskom jeziku testirali su i evaluirali studenti i nastavnici Veleučilišta Velika Gorica te je zaključeno da je aktivnost izrade e-učenja uspješno provedena.

Ostale projektne aktivnosti uključivale su provedbu dvije radionice za nastavnike pod nazivima „Metodologija definiranja ishoda učenja“ i „Metodologija izrade scenarija za e-učenje“ te provedbu tečaja engleskog jezika za nastavnike Veleučilišta Velika Gorica. S obzirom na to da su i nastavnici Veleučilišta i samo Veleučilište ciljne skupine projekta, svim provedenim aktivnostima ojačali su se institucionalni i profesionalni kapaciteti Veleučilišta Velika Gorica.

Novi specijalistički diplomski studijski program optometrije na engleskom jeziku te projekt „Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist graduate professional study in optometry“ promovirao se na međunarodnim sajmovima visokoškolskog obrazovanja u Rumunjskoj, Bugarskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Sloveniji i Srbiji s ciljem privlačenja potencijalnih studenata novog studijskog programa.

Svi projektni rezultati te dodatne informacije o projektu dostupni su na internetskoj stranici projekta – https://esf-optometry.vvg.hr/ te na web mjestu novog studija na matičnoj internetskoj stranici Veleučilišta Velika Gorica https://www.vvg.hr/master-in-optometry/?lang=hr čime je osiguran transfer znanja prema drugim obrazovnim ustanovama, ali i ostalim zainteresiranim osobama. Na taj način projekt širi svoj doseg i izvan opsega samog projekta te pruža mogućnost korištenja postignutih rezultata svim zainteresiranim osobama i organizacijama.

Srdačan pozdrav,

v.d. dekana Veleučilišta Velika Gorica dr. sc. Ivan Toth, prof. v. š.

Voditelj projekta

e-mail: projekti@vvg.hr