Produljenje projekta Specijalistički diplomski stručni studij optometrije

Provedba projekta Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Spcialist Graduate Professional Study in Optometry prvotno je trebala trajati do 12. travnja 2020. Platforma za e-učenje s implementiranim nastavnim sadržajima je izrađena te ju je 15 nastavnika i 30 studenata trebalo testirati i evaluirati kako bi se projekt uspješno završio. Provedba završnih aktivnosti bila je planirana krajem ožujka 2020., no zbog bolesti COVID-19, Veleučilište Velika Gorica otkazalo je svu kontaktnu nastavu i organiziralo ju online. S obzirom na to da se testiranje e-učenja iz tehničkih razloga mora provesti uz fizičku prisutnost studenata i nastavnika, nadležnoj Agenciji za praćenje projekta upućen je zahtjev za produljenjem projektnih aktivnosti i time i cijelog trajanja projekta. Nadležna Agencija uvažila je Zahtjev te je projekt produljen za 8 mjeseci, odnosno do 12. prosinca 2020.