Projektni tim održao 5. sastanak

Članovi projektnog tima sastali su se danas na Veleučilištu Velika Gorica kako bi raspravili o stanju provedbe projekta. U skladu sa dogovorom na prošlom sastanku, održan je konstruktivni sastanak stručne radne skupine u suradnji s predstavnicom iz poduzeća Cognita d.o.o. koje je zaduženo za izradu SCO-ova (Sharable Content Object) na engleskom jeziku u svrhu izrade i razvoja sustava e-učenja novog studijskog programa optometrije. Članovi radne skupine nastavit će izradu nastavnog materijala na engleskome jeziku u skladu s naputkom predstavnice Cognite d.o.o. U vezi s promocijom novog studijskog programa, voditelj i pomoćnica projekta sudjelovat će na sajmu SILMO u Parizu u Francuskoj od 27. – 30. rujna. Predstojeće aktivnosti uključuju dovršetak izrade nastavnog sadržaja na engleskome jeziku i sudjelovanje na još nekoliko sajmova u inozemstvu u svrhu promocije novog studijskog programa. Zaključeno je da se sve aktivnosti odvijaju sukladno projektnom planu i da će sljedeći sastanak projektnog tima biti u idućem izvještajnom razdoblju.