Održan 5. sastanak stručne radne skupine

Danas je na Veleučilištu Velika Gorica održan 5. sastanak stručne radne skupine za izradu standarda zanimanja, kurikuluma, didaktičkih materijala i scenarija za e-učenje. Sastanku je prisustvovala i predstavnica poduzeća Cognita d.o.o. Renata Takač Pejnović koja je pojasnila tehničke okvire e-učenja i naglasila razlike između e-učenja i klasičnog predavanja u učionici koje moraju biti uzete u obzir pri izradi nastavnog sadržaja. Dogovoreno je da će članovi stručne radne skupine uzeti u obzir naputke Takač Pejnović te dovršiti i prilagoditi nastavne sadržaje sukladno tehničkim mogućnostima e-učenja.