Održan 4. sastanak projektnog tima

Danas je na Veleučilištu Velika Gorica održan 4. sastanak projektnog tima. Ustanovljeno je da su članovi stručne radne skupine izradili kurikulum novog specijalističkog studija optometrije na engleskome jeziku te da je uspješno provedena javna nabava za izradu SCO-ova (Sharable Content Object) na engleskom jeziku u svrhu izrade i razvoja sustava e-učenja novog studijskog programa. Odbor za nabavu izabrao je ponudu ponuditelja Cognita d.o.o. te je voditelj projekta najavio sastanak stručne radne skupine u rujnu na kojem će sudjelovati i predstavnik tvrtke Cognita d.o.o. koji će uputiti članove u tehničke mogućnosti e-učenja. Po uzoru na uspješno sudjelovanje na sajmovima Rommedica u Bukureštu i Bulmedica u Sofiji, voditelj projekta i pomoćnica projekta pripremaju se za sudjelovanje na sajmu SILMO u Parizu koji će se održati u rujnu. Projektni tim zaključio je da sve aktivnosti teku u skladu s predviđenom dinamikom projekta.