Novosti

Održan četvrti sastanak stručne radne skupine

Na Veleučilištu Velika Gorica danas je održan 4. sastanak stručne radne skupine. Članovi stručne radne skupine za izradu standarda zanimanja, kurikuluma, didaktičkih materijala i scenarija za e-učenje u projektu Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry sastali su se radi konačnog dogovora oko kurikuluma za specijalistički diplomski stručni studij optometrije…

Opširnije

Veleučilište Velika Gorica na sajmu Bulmedica

Veleučilište Velika Gorica sudjelovalo je na sajmu Bulmedica, održanom od 15. do 17. svibnja 2019. u Sofiji, Bugarska. Na sajmu su, voditelj projekta i pomoćnica voditelja, predstavili novi Specijalistički diplomski stručni studij optometrije koji će se izvoditi na engleskom jeziku, a čiji je početak planiran akademske godine 2020/2021. Na sajmu su nas posjetili i studenti…

Opširnije

Održan treći sastanak Projektnog tima

Na Veleučilištu je danas održan treći sastanak Projektnog tima. Voditelj projekta izvjestio je članove projektnog tima o dosad provedenim aktivnostima i rezultatima, na temelju čijih je pregleda projektni tim zaključio da su sve dosad realizirane aktivnosti projekta uspješno provedene. Također, voditelj projekta je predstavio i aktivnosti koje su u tijeku realizacije, kao što je provedba…

Opširnije

Veleučilište Velika Gorica na sajmu Rommedica

Na sajmu Rommedica, održanom u Bukureštu od 11. do 13. travnja, Veleučilište Velika Gorica promoviralo je novi Specijalistički diplomski stručni studij optometrije. Voditelj projekta i pomoćnica voditelja su u tri dana sajma svima zainteresiranima predstavili projekt provedbe novog master studija na engleskom jeziku na čijem se kurikulumu marljivo radi. Osim sudjelovanja na sajmu, održan je…

Opširnije

Održan treći sastanak stručne radne skupine

Na Veleučilištu Velika Gorica održan je 3. sastanak stručne radne skupine u okviru projekta „Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry“ na kojem su članovi analizirali provedene i dogovorili predstojeće aktivnosti radne skupine. Jedna od ključnih tema na sastanku bila je revizija dosad odrađenih aktivnosti na izradi kurikuluma novog studija….

Opširnije

Svjetski tjedan optometrije

Ovaj tjedan obilježavamo Svjetski tjedan optometrije. Inače, 23. ožujka, bio je Svjetski dan optometrije, a obilježava se s ciljem podizanja svijesti o optometriji kao profesiji. S obzirom da je jedan od studijskih programa na VVG-u Očna optika, te da smo u listopadu krenuli s razvojem specijalističkog studija optometrije, Svjetski tjedan optometrije obilježit ćemo početkom izrade…

Opširnije

Održana prva tiskovna konferencija projekta

Na Veleučilištu Velika Gorica danas je održana tiskovna konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekt „Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist graduate professional study in optometry“. Podsjetimo da je Veleučilište, kao nositelj projekta, započelo s provedbom projekta 12. listopada 2018. u okviru natječaja Internacionalizacija visokog obrazovanja. Partner VVG-a u ovom projektu je Učilište…

Opširnije