Novosti

Održan prvi sastanak članova projektnog tima

Prvi sastanak članova projektnog tima održan je danas u prostorima Veleučilišta Velika Gorica. Na sastanku je predstavljen nacrt dinamike odvijanja glavnih projektnih aktivnosti. Razgovaralo se i o pripremnim aktivnostima za izradu kurikuluma i nastavnog sadržaja novog studija kao i analizi potreba na tržištu rada. Dogovoreno je da će se projektni tim sastajati prema potrebi, a…

Opširnije

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Specijalistički diplomski stručni studij optometrije“

Dekan dr.sc. Ivan Toth je 12. listopada 2018. godine, ispred Veleučilišta Velika Gorica, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava vrijedan 1.795.570,23 kune za projekt „Specijalistički diplomski stručni studij optometrije“. Ovo je ujedno i službeni početak provedbe projekta. Odobreni projekti realizirat će se sa svrhom doprinosa poboljšanju kvalitete i relevantnosti hrvatskog…

Opširnije