Novosti

Održan 5. sastanak stručne radne skupine

Danas je na Veleučilištu Velika Gorica održan 5. sastanak stručne radne skupine za izradu standarda zanimanja, kurikuluma, didaktičkih materijala i scenarija za e-učenje. Sastanku je prisustvovala i predstavnica poduzeća Cognita d.o.o. Renata Takač Pejnović koja je pojasnila tehničke okvire e-učenja i naglasila razlike između e-učenja i klasičnog predavanja u učionici koje moraju biti uzete u…

Opširnije

Održan 4. sastanak projektnog tima

Danas je na Veleučilištu Velika Gorica održan 4. sastanak projektnog tima. Ustanovljeno je da su članovi stručne radne skupine izradili kurikulum novog specijalističkog studija optometrije na engleskome jeziku te da je uspješno provedena javna nabava za izradu SCO-ova (Sharable Content Object) na engleskom jeziku u svrhu izrade i razvoja sustava e-učenja novog studijskog programa. Odbor…

Opširnije

Održana podjela diploma iz engleskog jezika

Na Veleučilištu je danas održana podjela diploma polaznicima tečaja engleskog jezika u okviru ESF projekta „Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry“. Nakon 70 nastavnih sati, dvadeset i troje polaznika uspješno je prošlo završni test, koji se sastojao od pismenog i usmenog dijela, i dobilo svjedodžbu. Nastava je započela 5….

Opširnije

Održan četvrti sastanak stručne radne skupine

Na Veleučilištu Velika Gorica danas je održan 4. sastanak stručne radne skupine. Članovi stručne radne skupine za izradu standarda zanimanja, kurikuluma, didaktičkih materijala i scenarija za e-učenje u projektu Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry sastali su se radi konačnog dogovora oko kurikuluma za specijalistički diplomski stručni studij optometrije…

Opširnije

Veleučilište Velika Gorica na sajmu Bulmedica

Veleučilište Velika Gorica sudjelovalo je na sajmu Bulmedica, održanom od 15. do 17. svibnja 2019. u Sofiji, Bugarska. Na sajmu su, voditelj projekta i pomoćnica voditelja, predstavili novi Specijalistički diplomski stručni studij optometrije koji će se izvoditi na engleskom jeziku, a čiji je početak planiran akademske godine 2020/2021. Na sajmu su nas posjetili i studenti…

Opširnije

Održan treći sastanak Projektnog tima

Na Veleučilištu je danas održan treći sastanak Projektnog tima. Voditelj projekta izvjestio je članove projektnog tima o dosad provedenim aktivnostima i rezultatima, na temelju čijih je pregleda projektni tim zaključio da su sve dosad realizirane aktivnosti projekta uspješno provedene. Također, voditelj projekta je predstavio i aktivnosti koje su u tijeku realizacije, kao što je provedba…

Opširnije

Veleučilište Velika Gorica na sajmu Rommedica

Na sajmu Rommedica, održanom u Bukureštu od 11. do 13. travnja, Veleučilište Velika Gorica promoviralo je novi Specijalistički diplomski stručni studij optometrije. Voditelj projekta i pomoćnica voditelja su u tri dana sajma svima zainteresiranima predstavili projekt provedbe novog master studija na engleskom jeziku na čijem se kurikulumu marljivo radi. Osim sudjelovanja na sajmu, održan je…

Opširnije